Nowoczesna firma geodezyjno - kartograficzna o mocnych fundamentach.


Uprawnienia

1. Świadectwo Nadania Uprawnień Zawodowych w dziedzinie Geodezji i Kartografii przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 11685 z dnia 28.03.1992 r. w zakresie:

 • Geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 • Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenie dokumentacji do celów prawnych,

2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 5381 w dniu 06.07.1992 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, dotyczący działalności Usługi Geodezyjno-Kartograficzne. Zaświadczenie o numerze REGON: 271250050 z dnia 16.07.1992 r.

3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 20001 w dniu 08.01.1997 r. w Urzędzie Miasta Tychy (zmiana siedziby firmy). Zaświadczenie o numerze REGON: 27 33/75/5 z dnia 10.01.1997 r.Wybrane prace geodezyjne

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi, najważniejszymi, dotychczasowymi pracami geodezyjmymi.

Najważniejsze Firmy - Kontrahenci

Kolejność alfabetyczna:

 • BIURO PRAWNE KORNOBIS i S KA w Katowicach
 • EKO-PRO-HUT Sp. z o.o. w Gliwicach
 • Elektrociepłownia Tychy S.A. w Tychach
 • GEO-SERWIS Sp. z o.o. w Katowicach
 • Pracownia Geodezyjna "PROINWEST" w Zabrzu
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "RYNECZEK" w Tychach
 • UNILEVER POLSKA S.A. - Odział w KAtowicach
 • Urząd Miasta Tychy
1993
 • Udział w regulacji stanu prawnego torowisk, dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej w Chorzowie, Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Mysłowicach
1994
 • Pomiar sytuacyjno - wysokościowy, oraz geodezyjna obsługa modernizowanej kanalizacji: deszczowej, przemysłowej i sanitarnej na terenie Szopienickich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Katowicach.
1995
 • Wznowienia granic, oraz podziały nieruchomości położonych przy ul. Zgody w Tychach, w celu regulacji ztanu prawnego pasa drogi.
1996
 • Regulacje stanu prawnego dróg: ul. Paprocańskiej i ul. Dziewanny w Tychach.
 • Aktualizacja mapy zasadniczej terenu Elektrociepłowni Tychy SA, przy ul. Przemysłowej
1997
 • Regulacja stanu prawnego drogi: ul. Długiej w Tychach.
1998
 • Regulacja stanu prawnego drogi: ul. Jaroszowickiej w Tychach.
1999
 • Regulacja stanu prawnego drogi: ul. Zakątek w Tychach.
 • Udział w regulacji stanu prawnego terenu zakładu Elektrociepłowni Tychy S.A.
2000
 • Regulacja stanu prawnego dróg: ul. Jaroszowickiej i ul. Strzeleckiej w Tychach, pod projekt rozwiązania komunikacyjnego z ul. Sikorskiego.
 • Aktualizacja mapy zasadniczej pod projekt modernizacji drogi na odcinku: Bieruń Nowy - Chełm Śląski
2001
 • Regulacja stanu prawnego dróg: ul. Leszczynowej i ul. Hańczy w Tychach.
 • Geodezyjna obsługa modernizacji zakładu UNILEVER POLSKA S.A. w Katowicach (pomiary sytuacji, uzbrojenia, wysokośći).
2002
 • Pomiary sytuacyjno - wysokośćiowe terenu zakłądu i bocznicy kolejowej "Polskie Młyny" Sp. z o.o., sporządzenie map do umowy bocznicowej.
2003
 • Aktualicacja mapy zasadniczej terenu Szpitala Wojewódzkiego w Tychach.
 • Aktualizacja mapy zasadniczej Elektrociepłowni Tychy S.A.
2004
 • Pomiar sytuacyjno - wysokościowy terenu hałdy w Pyskowicach - dzierżenie w celu obliczenia jej objętośći. Badanie stanu prawnego gruntów zajętych pod hałdą
 • Aktualizacja mapy zasadniczej terentu zakładu UNILEVER POLSKA S.A. w Trzebini.
 • Pomiar bocznicy kolejowej Elektrociepłowni Tychy S.A., wykonanie map do umowy bocznicowej
 • Wznowienia granic działek przyległych do autostrady A4 Katowice - Kraków na terenie Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego oraz podziały nieruchomośći w celu poszerzenia pasa autostrady.
2005
 • cdn...Kontakt

Formularz kontaktowy
GeoBandrowscy

PRACOWNIA
GEODEZYJNA
Henryk Bandrowski

43-100 Tychy, ul. Ziębia 47

tel. (32) 216-81-07
kom: 600-802-656

e-mail: geo@and.pl